S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

Interlink s.r.o.
Komenského 5826/18C
036 01 Martin
tel: +421 43 400 35 11
fax: +421 43 400 35 26
obchod(a)interlink.sk
+421 903 245 238
Skype: interlinkmt

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

1) Registrácia

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Vyhlasujeme, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri registrácii alebo pri nákupe bez registrácie slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe a komunikáciu so zákazníkom a nebudú poskytnuté tretím osobám (s výnimkou prepravných spoločností za účelom dodania zásielky), ani inak zneužité.

Potvrdením registrácie súhlasíte so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Interlink s.r.o. Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: obchod@interlink.sk odoslaním prázdneho emailu s predmetom NEPOSIELAŤ, alebo na uvedenej korešpondenčnej adrese.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Súčasťou objednávky je povinnosť kupujúceho zaplatiť dohodnutú cenu.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

V prípade špeciálnej objednávky tovaru, ktorý sa bežne nedrží skladom môže predávajúci požadovať úhradu plnej alebo čiastočnej sumy za tovar vopred. Toto bude kupujúcemu oznámené emailom spolu so zálohovým listom so všetkými údajmi potrebnými k platbe.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

3) Doprava tovaru:

Osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať v pracovnú dobu, mimo túto dobu po dohode.

Doručenie Slovenskou poštou

• Balík na poštu – tovar odošleme na k Vám najbližšiu pobočku Slovenskej pošty, kde si ho vyzdvihnete v čase, ktorý Vám vyhovuje. (ceny vrátane DPH)

Balík do 5 kg                   – 4,00 €
Balík od 5 do 10 kg             – 5,42 €

• Balík na adresu – tovar odošleme priamo na Vašu adresu a pracovník pošty Vás bude pred dodaním zásielky informovať na Vašom telefónnom čísle, ktoré je nutné uviesť v objednávke. (ceny vrátane DPH)

Balík do 4,99 kg                   – 5,40 €
Balík od 5 do 10 kg             – 6,84 €

Zásielka je zvyčajne doručená do 2 pracovných dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom

• Obalka poštou - doručenie 1 až 2 dni odo dňa expedície zásielky

poštovné je účtované podľa váhy a spôsobu platby, poštové zásielky sú zasielané v "bublinkových" obálkach, ktoré chránia tovar pred poškodením - Upozorňujeme že táto preprava nie je vhodná pre krehký tovar preto Vám bude táto možnosť ponúknutá po dohode s naším obchodným referentom.

Obalka do 0,500 kg            – 3,39 €

Obalka do 1 kg                  – 4,40 €

Obalka do 2 kg                  – 5,29 €

Doručenie kuriérom – tovar odošleme našou zmluvnou zásielkovou spoločnosťou, ktorá Vás bude pred doručením zásielky informovať na Vašom telefónnom čísle, ktoré je nutné uviesť v objednávke. (ceny vrátane DPH)

Balík do 4 kg                         –  5,72 €
Balík od 4,1 do 9 kg            –  6,46 €
Balík od 9,1 do 14 kg          –  7,39 €
Balík od 14,1 do 20 kg        –  8,32 €

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. Záručná lehota je 24 mesiacov na nové tovary a 6 mesiacov na repasované tovary. Tieto záručné lehoty sú platné pre bežné používanie. Ak je u nás kúpený napríklad štartér alebo alternátor namontovaný vo vozidle so zvýšenou záťažou (napr. vozidlá rozvozových služieb, taxíky, ...) je záručná doba znížená na 6 mesiacov. Vzhľadom na povahu ponúkaného tovaru a vyžadujeme aby bol do vozidiel montovaný osobami na túto činnosť spôsobilými (autoservisy, autoelektrikári, ...) V prípade neodbornej montáže preberá na seba riziko kupujúci.

Reklamačné podmienky:

• reklamácia bude prijatá do reklamačného konania len v prípade, že kupujúci bezodkladne vyplní a odošle reklamačný formulár s vyjadrením a potvrdením servisu, ktorý vykonal montáž resp. demontáž
• ak to skladové zásoby dovoľujú, dodáme zákazníkovi na faktúru náhradný kus
• keď bude reklamácia uznaná, vystavíme dobropis na reklamovaný kus
• lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní a začína plynúť dňom doručenia vadného tovaru do sídla firmy Interlink s.r.o.
• v prípade neoprávnenej reklamácie (tovar je plne funkčný, po záručnej dobe, ...), tovar zákazníkovi vrátime oproti úhrade prípadných vzniknutých nákladov

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).

Ak si spotrebiteľ bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom spotrebiteľom a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér so spotrebiteľom vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:

 • na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia,
 • na dodávku tovaru ktorý nie je bežne skladom a je objednávaný špeciálne pre spotrebiteľa,
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • na dodávku tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu – z tohto vyplýva, že použité štartéry a alternátory nie je možné vrátiť.

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

Tovar nám zašlite Vami zvoleným prepravcom. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe a vyplnený formulár pre vrátenie tovaru. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 7 pracovných dní od obdržania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma poukázaná na Váš účet znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).

Podmienky vrátenia tovaru mimo reklamačného konania:

• s vyplneným formulárom na vrátenie tovaru
• v pôvodnom nepoškodenom balení - v prípade poškodeného, alebo neoriginálneho obalu vystavíme dobropis znížený o 30% z hodnoty vráteného tovaru
• na dieloch nesmú byť stopy po montáži alebo inom poškodení
• do 7 dní - bez udania dôvodu
• do 30 dní - musí byť uvedený relevantný dôvod a odsúhlasený pracovníkom firmy Interlink s.r.o.
• požiadavky na vrátenie tovaru nevyhovujúce týmto podmienkam, nebudú akceptované
• dobropis k vrátenému dielu bude vystavený až po zaplatení pôvodnej faktúry a znížený o prepravné náklady (pokiaľ boli fakturované). Táto podmienka neplatí v prípade, že tovar je vrátený z dôvodu pochybenia dodávateľa
• nie je možné vrátiť tovar ktorý nie je bežne skladom a je objednávaný špeciálne pre spotrebiteľa.

7) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné zostáva bezo zmeny.

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia, snažíme sa tak predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní vznikajú.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa), v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv, alebo iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
 • V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

8) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady, možno vybrať pred výberom dopravy. Cena za jednotlivé spôsoby platby je uvedená pri tomto výbere. 
platba dopredu - pri výbere tejto možnosti Vám e-mailom pošleme zálohový list so všetkými údajmi k platbe. Tovar budeme expedovať po pripísaní platby na náš bankový účet 
dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou resp. kuriérom a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti. 
osobný odber - platíte v hotovosti pri osobnom odbere na adrese prevádzkovateľa tohto e-shopu.
platobná karta - na stránke obchodu je možné zvoliť platbu kartou, pri osobnom odbere platba kartou nie je možná.

9) Bezpečnosť

Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovaným kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

10) Reklamačný poriadok

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

V prípade nefunkčnosti výrobku môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu – Interlink s.r.o., Komenského 5826/18C, 036 01  Martin. Preprava je hradená stranou kupujúceho. K tovaru priložte kópiu dokladu o kúpe a vyplnený reklamačný protokol, ktorý stiahnete na našej stránke. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude opravený, vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

V prípade dodania zásielky s chybným množstvom alebo druhom tovaru je kupujúci povinný nahlásiť túto skutočnosť emailom, alebo telefonicky najneskôr 1 deň po dni prebratia tovaru.

11) Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na obchod@interlink.sk Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

12) Obaly a odpady

Firma Interlink s.r.o., je povinná osoba podľa zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch a v znení neskorších predpisov a zákona 119/2011 Z.z. o obaloch. Sme zaregistrovaní v registri povinných osôb za obaly, pod registračným číslom PO_0008855.

Po zakúpení tovaru u nás, môžete odpad z obalu tohoto výrobku odovzdať na našej prevádzke.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš obchod Interlink

Prevádzkovateľ internetového portálu
Interlink s.r.o., Komenského 5826/18C, 036 01  Martin, Slovensko
IČO: 31574874
DIČ: 2020432227
IČ DPH: SK2020432227
Registrácia v Obch.registri Okr. súdu Žilina, Vložka č:  789/L

Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI  pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O.BOX B-89, 011 79 Žilina,
tel. č.: 041/ 7632 130, e-mail: za@soi.sk

Zodpovedná osoba a kontakt:
Martin Novanský – 043 400 35 11

Pracovná doba
Pondelok – Piatok               8:00 – 16:00

Obchodné podmienky sú platné dňom ich zverejnenia na stránke do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

OGQyYmU